HeyPR e комуникационна агенция, отдадена на Вътрешните комуникации и на PR стратегиите.

Подобряването на вътрешните комуникации на нашите клиенти е основен фокус от работата на агенция HeyPR. Ние вярваме, че постигането на добре структурирани и мотивирани взаимоотношения между хората и между екипите във фирмата, е фундаментът на който стъпва всяко успешно бизнес начинание.

Развиването и поддържането на гъвкава и ефективна PR стратегия, комуникира ценностите и визията на организацията сред нейните външни публики. Външната PR стратегия, заедно с поддържането на благоприятен вътрешен комуникационен фон, дава на компанията силни конкурентни предимства, като: разпознаваемост на марката, доверие, стабилни продажби, привличане на специалисти от конкурентни компании и други.

За нашите клиенти е важно те да успяват в бизнес проектите си ! Ние ги подкрепяме !

Знаем колко е важно да успееш да спечелиш важна сделка.
Да договориш най-добрите условия по важен проект.
Знаем колко е важно да поддържаш всеки нов ден перфектни взаимоотношения, и колко е трудно това също знаем!

PR успех

Какво ще направим за вас?

Ние ще ви помогнем да поддържате перфектни взаимоотношения с най-важните за вас хора и организации. Ще ви помогнем вие и вашата организация да бъдете сред най-харесваните и най-желаните партньори!
В момента повече от всякога времето е ценно и оскъдно, така че ние ще ви спестим всяка излишна минута. Ще работим по най-важните проблеми!
Ние имаме:
– стратегически поглед!
– гъвкави сме спрямо целите на клиента ни!
– обръщаме внимание към детайла!
– непоколебими сме към гафове и уронване имиджа на нашия клиент!
– дискретни сме, защото знаем значението на лоялността!
– фокусирани сме към ясни и измерими за клиента ни резултати!

успешна комуникация

 

Знаем колко е трудно да се справяш с комуникационни проблеми и ситуации съвсем сам!

Няма да споменаваме психологическото освобождаване при споделяне на проблема с комуникационен експерт, който може да те изслуша, да те разбере и да ти помогне.

нужно е разтоварване

 

Кога да ни се обадите?

Ако имате някой от следните проблеми, просто ни се обадете на тел. 0888 876 623 или ни пишете на и-мейл n.nikolaev (at) heypr (dot) com :

– Комуникационен проблем между служители, нетърпимост, нежелание да се съдейства, бойкотиране и възпрепятстване на целите и правилата в организацията.
– Влошени отношения с партньори.
– Обтегнати отношения с кредитори.
– Влошен медиен имидж.
– Влошени отношения с журналисти и лидери на мнение.
– Трудности при мотивиране на служители и мениджъри.

HeyPR обединява PR консултиране, маркетинг консултиране и бизнес консултиране в индивидуални и изключително ефективни бизнес услуги, насочени към конкретните нужди на нашия клиент.

 

Нашите топ услуги !

1) Помощ при комуникационни кризи и контрол над постигнатите резултати.
2) PR стратегии за успешни проекти и идеи.
3) PR и маркетинг планиране на бизнеса и контрол над постигнатите резултати.
4) Програми по вътрешни комуникации за високомотивирани екипи.
5) Индивидуално видео представяне на силните страни на компанията от името на агенция HeyPR.

Запознайте се останалите услуги на агенция HeyPR тук.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline