PR на простите неща

PR кампании

Напоследък потока от сложни думи и модерни чуждици ни залива. Това в много колеги от маркетинг/PR съсловието сигурно поражда комплекс, че никога няма да могат да влязат в крак с всички тези новости, технологии, практики.

Нови неща излизат постоянно, това е факт, но за да си успешен в PR професията според мен трябва да заложиш на най-силните си страни и да градиш работата си около тях. Ако си добър презентатор – презентирай, ако си добър автор – пиши статии, електронни книги и други полезни материали. При формирането на PR плановете и комуникационните програми заложете на силните си страни. Включете и други канали и способи, но за тях използвайте специализирана помощ от експерти в съответните направления – като например за AdWords стратегия и изпълнението й, SEО способи, продуциране и запис на видео клип.

Социалните мрежи не са всичко

Напоследък за тях се шуми много, наистина много. Някои си мислят, че със социални мрежи могат да направят чудеса. Но на каква цена?
Има далеч по утвърдени методи, с които можете да привлечете хората към своя бранд и наистина да ги подбудите да говорят, да пишат за вас, да ви се доверят, да ви препоръчат. Такъв един стар и изпитан способ е изграждането и поддържането на взаимоотношения, което е едно от най-силните предимства на агенция HeyPR.

Как да изграждаме отношения?

Много е просто. Във вашата комуникационна стратегия трябва да опишете кои групи/сегменти са важни за успеха на вашата компания/бранд и да опишете какви активности ще предприемете към тези групи.
След това започнете да контактувате с тези групи и с ключови представители от тях и започнете да сеете семето на вашия успех. За да можете да пожънете плодове трябва наистина да се „равните“ по тези групи, първо да разберете какви са нуждите им, проблемите и как вие и продукта/услугата ви можете да им помогнете. Мислете, питайте, още когато планирате кампанията направете интервюта и срещи с представители от тези групи (например с фокус група от 5 души). Питайте ги за нужди, проблеми и разберете как марка/компания, като вашата би могла да им бъде от полза.

Грижливо поддържайте веднъж създадените контакти

След като веднъж сте създали контакти – поддържайте ги. Изпращайте периодичен и-мейл с новини, информация, нови предложения от вашата фирма, които са важни за представителите на всяка една група, с която работите. Организирайте периодични срещи с тези хора и стимулирайте бизнеса с тях. Ако са журналисти, репортери, медийни експерти, обсъждайте възможности те да отразят най-новите и интересни неща свързани с вашия бизнес. Питайте журналистите каква информация им е нужна, с какво вие можете да подпомогнете работата им. Не се натрапвайте, интелигентно и търпеливо развивайте взаимоотношенията компания-медии.

Научете бизнеса на вашите целеви групи

Много е важно първо да научете бизнеса на всяка една група, с която ще контактувате. Ако провеждате информационна кампания, свързана с нов ресторантски софтуер, то част от вашите целеви групи сигурно ще бъдат: ресторанти, хотели, почивни комплекси, курорти, медии за хотелския и ресторантьорския бранш и други. Когато отделяте време за подготовка се съобразете се с комуникационните цели, които си поставяте за всяка от тези група. За най-важните за кампанията групи отделете най-много време.

Настройте подхода, езика и материалите на PR кампанията си спрямо целевите групи. Те трябва да ви съдействат и за целта вие трябва да ги предразположите. Зачитайте интересите им, като постоянно следите дали техните интереси са в унисон с целите на вашата кампания. Управлявайте кампанията ефективно, така че да е печеливша и за вашия бизнес и за избраните таргет групи. Използвайте и социални мрежи, но се съобразете отново с вашите целеви групи и доколко те използват съответните социални инструменти. Активно използвайте лични срещи и телефонни разговори, градете приятелства и партньорства в полза на бизнеса. Бъдете отворени и комуникативни. Социалната мрежа LinkedIn би моглa да ви е много полезнa при началния контакт с експерти от редица таргет групи и при организиране на срещи с тях.

Надяваме се, че бихме могли да сме ви още по-полезни ако ни се обадите или ни пишете с конкретни въпроси и нужди, които имате.

Коментари

Tags: , , , ,

Leave a Comment

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline