HeyPR talk show

Интерактивна комуникация, част 2 (Видео)

Posted by on януари 18, 2016 at 4:39 pm

Здравей читателю на сайта HeyPR, Бих желал да споделя с теб видеото Интерактивна комуникация, част 2. То е част от видео рубриката HeyPR talk show. В това издание на HeyPR talk show говорим с г-жа Снежана Калчева, управител на фирма Бизнес Дей. Обсъждаме следните въпроси: 1. Резултатна комуникация – постигане на комуникационните цели. 2. Подготовка за […]

Интерактивна комуникация, част 1

Posted by on декември 29, 2015 at 8:13 pm

Здравей читателю на сайта HeyPR, Бих желал да споделя с теб видеото Интерактивна комуникация, част 1. То е част от видео рубриката HeyPR talk show. В него разгледахме няколко основни теми: 1. Как да се представим? 2. Как да слушаме ефективно? 3. Как да представяме успешно идеите си пред екипи, бордове, организации, на индивидуални срещи […]

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline