PR услуги

Поддръжка на политика по корпоративна социална отговорност

Изграждане и поддръжка на ползотворни взаимоотношения

Писане на речи, презентации, публични отчети

Медийно отразяване в традиционни медии

Лидерство в мисленето

Програма по вътрешнофирмени комуникации

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline