Силата за промяна на България е в ръцете на общностите

Oбщностите притежават голям потенциал и енергия за промяна на своя живот и на живота на цялото общество.

Общност е група хора, които са обединени от нещо общо помежду си. Има най-различни общности: на майки (обединява ги отглеждането и възпитанието на децата им), на занаятчии, на компютърни инженери, на автомонтьори, на живущи в един квартал (ползват общи съоръжения и инфраструктура) и какви ли още не общности, едва ли можем да изброим всички.

Общностите притежават голям потенциал и енергия за промяна на своя живот, а от там и на живота на цялото общество. Те са пряко  заинтересувани техните интереси да бъдат защитени и затова мотивацията за промяна при тях е много силна. На база тази своя енергия за промяна те могат ефективно да влияят върху обществения живот.

Общностите започват, като неформални организации, а в последствие те могат да бъдат и формално организирани. Много важен фактор, за да работят ефективно, е лидерството и инициативата в общността, особено голямо влияние оказват неформалните лидери на общности. Те се ползват с авторитет, могат да повлияят, могат да организират другите, да ги мотивират и да насочат тяхната енергия в положителна посока – защита на интересите на общността, при спазване на етичните норми и отчитане интересите на обществото.

Според мен общностите в България трябва тепърва да бъдат насърчавани, развивани и утвърждавани, като градивни обществени клетки.

Ще завърша тази статия с един пример от нашата неформална родителска общност в квартала, в който живея и по-конкретно родителите, които в голяма степен отглеждаме децата си в кварталната ни градинка в жк. Стрелбище в град София. Месеци наред въпросната градинка беше затрупана с боклуци, поради слаба работа на отговорните служби по чистота. Ще направя малко уточнение, че кварталните градинки се почистват от определени екипи, които явно не работят, тък като в последните месеци (май и юни 2011) градинката буквално не се почистваше. Обаче забележете, служители на фирмата по чистота, през този период метяха тротоара, минаващ покрай отрупаните, като коледни елхи кошчета в градинката. А там край вонящите и разпилени боклуци ние трябваше да люлеем децата си, да ги гледаме как тичайки подритват хартии, кофички от кисело мляко и какви ли не отпадъци.

В крайна сметка ние родителите не издържахме, обединихме се и започнахме всяка неделя в един и същи час да почистваме. Само след няколко седмици, резултатите са смея да кажа направо Европейски – градинката ни в жк. Стрелбище се превърна в приятно и чисто място за забавление на децата и за почивка на родители и хора от квартала. Всичко това стана реалност, в резултат на нашата малка неформална родителска общност.

Само се замислете колко области от живота ни могат значително да се подобрят в следствие на работата на заинтересувани общности, работещи в полза на своите и на обществото интереси.

Tags: , , , ,

Leave a Comment

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline