Одит на представянето ви в интернет

Ще направим одит на съдържанието, което вашата организация е генерирала и публикувала в интернет пространството. Ще оценим съдържанието ви по редица важни критерии: техническо качество, въздействие върху публиките, степен на взаимодействие с клиенти, потенциални клиенти и други, покритие на основни интернет канали, степен на обновяване, фокус и други показатели. Ще оценим информацията, която се намира в Интернет за вашата компания, организация, бранд, продукт. Ще открием какви са нагласите и мненията за вашата компания на база мнения и информация на потребители на мрежата.

На база събраните данни ще изработим „Одит на представянето ви в интернет“ към определен период, който при желание от ваша страна можем периодично да актуализираме на база динамичните промени, които се случват с представянето на вашата компания в Интернет и възприемането й от потребителите. Докладът ще включва препоръки, подход и конкретни предложения за промяна и развитие на вашето представяне в Интернет. При формиране на предложенията HeyPR се базира на успешни бизнес практики от вашия бранш, на опита на нашия екип, на бизнес средата, клиентите, условията и параметрите, при които оперира вашия бизнес.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline