Маркетингово проучване

HeyPR ще извърши за вас качествени маркетингови проучвания за да:
–        видите ясно нови пазарни ниши, които да атакувате;
–        разберете какво прави конкуренцията и особено успешните ви конкуренти;
–        откриете ключови думи, по които търсят клиентите на предлаганите от вас продукти и услуги и да ги използвате за печеливш онлайн маркетинг и повече продажби;
–        сте информирани за специфични условия и промени на пазара, от които зависи успеха на бизнеса ви;
–        изградим заедно с вас печеливша пазарна стратегия за бизнеса ви;
–        вземате обосновани мениджърски решения по бизнес развитие.

За да постигнем тези резултати при изпълнение на маркетингови проучвания ние умело използваме интернет средата и богатството от онлайн инструменти, сред които: специализиран софтуер, търсачки, социални мрежи, форуми, директории. Нашия бизнес опит, умения да извличаме най-същественото знание от разнообразни източници на информация, да изграждаме прагматичен подход към специфични проекти за маркетингово проучване и не на последно място анализаторските ни умения, ни открояват ясно от конкурентите ни. На 100% разчитайте на HeyPR, като ваш стратегически бизнес консултант, който никога няма да ви подведе, а ще ви предложи нов и ориентиран към успех подход. Дори и да нямате точна формулировка на нуждите ви, ние на драго сърце ще ви консултираме и ще ви подпомогнем безпристрастно при формулиране на цели и подход към проекта.

Преди да започнем задълбочено проучване ние изготвяме документ План на онлайн маркетингово проучване, в който описваме в детайли какво ще изследваме, пазарни сегменти, продуктови категории, пазарни ниши и други. За да ни дадете зелена светлина за старт на вашето проучване вие трябва да одобрите/ревизирате Плана на онлайн маркетингово проучване. На база на този документ, след като съберем, обобщим и анализираме информацията ние изготвяме официален отчет с резултатите от маркетинговото проучване. Наша основна задача е да подготвим резултатите в най-четим и ясно „смилаем” за потребителите вид. Така клиентите ни могат без особени усилия да приложат знанието в своите планове за бизнес развитие, в маркетинговите си програми и мениджърски решения.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline