Маркетингови предизвикателства пред ИТ компаниите в България

Все още сме в период на икономическа криза. В съчетание с динамичните маркетингови промени, които се случват в онлайн пространството, това е среда, която както дава големи възможности, така поставя и проблеми пред ИТ компаниите и разбира се не само пред тях.
Технологичните компании предлагат специфични продукти, услуги и решения. Това може да е бизнес софтуер: CRM, BI, ERP, eCommerce решения; може да е хардуер, може да са консултантски пакети или outsourcing услуги. Маркетирането на всеки един технологичен  продукт или услуга предполага знания и know-how.

Човешкият фактор е по-важен от всякога! Текучество на маркетьори и PR-и може да се дължи на:
•    ниски продажби в период на криза;
•    слаба екипност поради слаб мениджмънт и други причини;
•    липса на маркетингова и PR визия за развитие на бизнеса;
•    бързо изчерпване на човешкия ресурс;
•    недостатъчен креативен ресурс.

Последните 2 са в пряка връзка с мотивацията и умението тя да бъде интелигентно подхранвана и стимулирана, за да може специалистите по маркетингови комуникации да отпуснат креативното си мислене и да му дадат свобода да се изяви в своята пълна разноцветност.

Онлайн маркетинг се прави с идеи, много идеи, интересни, завладяващи, оригинални идеи.

Паралелно с тези предизвикателства, на които се спряхме, в web 2.0 полето вече намираме все по-шарен букет от маркетингови и PR инструменти, кои от кои по-добри и полезни, но за да бъдат използвани ефективно трябват знания и най-вече подготвени маркетьори, а с тях е трудно поради изложените по-горе причини.

Но въпреки това маркетингът не трябва да спира! Да, така е, той не трябва да спира, а напротив, трябва да е все по-умен, оригинален, фокусиран, за да печели клиенти!

Съдържанието е Царят в Интернет! Под съдържание визираме текст, видео, подкаст, графика, различни рекламни формати и други форми на онлайн съдържание.

Качествено онлайн съдържание се произвежда с много мотивация, креативност и любов и за него пак са нужни хора. За да ме разберете ще онагледя написаното. Искате да произведете вирусно видео. Ок, но преди някой да го запише трябват идеи и то изкушаващи идеи, трябва фантазия, после трябва да се подготви сценарий или може би няколко сценария и да се избере най-добрия – този който отговаря на целите на клиента. И чак тогава видеото влиза за запис. При добра предварителна подготовка и контрол записа и последващата обработка би трябвало да минат по вода.

Това са само част от маркетинговите трудности, за които се сещам и които влияят на пазарния успех на ИТ компаниите в България. Възможно решение на всички тези предизвикателства е използването на помощ от страна на специализирана дигитална агенция по онлайн маркетинг и PR.

Още нещо полезно:

Как да привлечете нови клиенти за бизнес софтуер CRM, ERP, BI, FM, BM…?
Последователен и умен PR за web се прави с много любов

Tags: , , , ,

Leave a Comment

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline