Поддръжка на политика по корпоративна социална отговорност

HeyPR  ще подпомогне Вашата компания да води устойчива политика по корпоративна социална отговорност, която подпомага благородни каузи и стимулира публичността на вашия  бизнес. Възлагайки управлението на социалната си отговорност на HeyPR, нашите клиенти демонстрират, че се възприемат, като част от дадена общност, че разбират и отстояват задълженията си към общността. HeyPR обслужва компании спонсориращи спорт, музеи, театри, опери. Други наши клиенти са спонсори на талантливи ученици, музиканти, художници, скулптори.

От името на всеки свой клиент HeyPR води отговорна  фирмена политика по публичност и превръща благотворителността на всяка компания в сила, променяща страната и обществото към по–добро. Характерно за корпоративната благотворителност е, че тя може да се практикува в унисон с профила на компанията дарител. Така например спортни компании осигуряват екипи за отбори и спортисти, фармацевтични компании осигуряват лекарства за болници и други.

Услугата „Поддръжка на политика по корпоративна социална отговорност” решава едно предизвикателство, което стои пред благотворителната политика на всяка фирма – балансът между доброто дело на дарителя и адекватната публичност за него. Ние управляваме публичността на своите клиенти, така че благородните им начинания се представят и популяризират по адекватен и начин, който изгражда доверие и буди респект.  Това доказва на обикновените хора, че всяка една благородна дейност на клиента ни е продължение на отношението му към потребителите на стоките и услугите му, че това е дейност, която фирмата дарител приема сериозно и за реализирането на която полага специални усилия.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline