Как да повишим мотивацията на служителите в 5 стъпки?

немотивиран служител

Мотивацията е горивото на успеха във всяко едно начинание – било то бизнес, НПО или клуб по спортни танци. Ето защо разсъждаването по тази тема, наблюденията и предприемането на адекватни действия, могат да окажат голямо влияние.
Тази статия е насочена към PR специалисти, ангажирани с вътрешните комуникации и взаимоотношения в организацията си. Въпреки това статията би помогнала много и на всеки отдаден мениджър.
Като вътрешен комуникатор вие можете да използвате следния план за действие:

1. Проведете среща с мениджмънта на компанията, за да ви даде възможност да изпробвате нова мотивационна стратегия. Стратегия за мотивиране и менторство на екипните мениджъри!
Целта е резултата от вашата стратегия да стигнете до служителите във фирмата и в крайна сметка те да станат по-мотивирани и по-щастливи, като част от организацията. Това може да стане ефективно единствено и само чрез техните преки мениджъри.
Преките мениджъри са ангажирани с работа по проекти и текущи задачи и повечето от тях забравят за хората си!
Вашата задача е да освежите комуникацията на прекия мениджър с неговия екип, за да може след срещата с вас той да изслуша всеки един, да го провери как е и докъде е стигнал със задачите си и има ли нужда от нещо. Това от което имат нужда служителите е най-вече мотивация и екипът ще се справи сам с предизвикателствата.
2. Договорете се с висшия мениджмънт да започнете работа с един от мениджърите и екипа му и да видите какъв ефект ще има това върху мотивацията на екипа му. Можете да го презентирате, като пилотен проект, тоест пробен.
3. Проучете проблемите на екипа чрез неформални разговори и наблюдения на работната среда и комуникацията в екипа. Също така говорете и с мениджъра на екипа, как той вижда мотивацията, проблемите, трудностите в работата на хората си. Оставете мениджъра да ви разкаже за екипа си, работата, проблемите, проектите, не го ограничавайте само в комуникационните проблеми. Така ще съберете повече информация.
4. Изгответе мотивационна стратегия специално за нуждите на екипа и я комуникирайте с мениджъра на екипа.
Най-добре е стратегията да се изготви в сътрудничество с мениджъра на екипа.
Важно! За да се изпълнява тази стратегия трябва да може да се вмести в не повече от 2 часа седмично.
Ето някои стъпки, които могат да залегнат в мотивационната стратегия на екипа:
4.1. общи срещи на екипа, теми, подход;
4.2. индивидуални срещи на мениджър и служители;
4.3. неформални случайни разговори на мениджъра и екипа му;
4.4. кафе паузи и разговори на мениджъра с екипа му и отделни негови членове;
4.5. изграждане на екипен дух и хумор;
4.6. планиране на кариерното развитие на служителите;
Не е необходимо служителите да бъдат изрично запознавани с тази мотивационна стратегия. Те най-вероятно ще разберат за нея и в това няма нищо лошо. Не е нужно обаче да ги занимаваме с подобни обсъждания. Тяхната работа е да творят и да дават продукт.
5. Вижте резултатите след 1 месец, обсъдете ги с прекия мениджър на екипа и с главния мениджър на компанията.
Направете преоценка и преминете към мотивиране на следващия екип. Върнете се на първия екип пак след 3 месеца и вижте какво е състоянието на мотивацията и какви са работните резултати. Ако екипа е мотивиран и продуктивен, не го закачайте. Ако ли не, продължете работата по същия план.
Включвайте поетапно и нови звена.

Надяваме се с тази авторска статия да сме ви били полезни. Можете да разчитате на нашата комуникационна подкрепа.

Коментари
Leave a Comment

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline