Екипите градят (или рушат) бизнеса!

Малки и мотивирани екипи превръщат голямата организация в жив, позитивен и добре работещ организъм.

Големите организации понякога забравят какво стои в тяхната основа – малкият човек със своите нужди, трепети, вълнения, мотивация. Как голямата организация управлява тези нужди? – в това е ключът към нейния успех.

Хората притежават огромна енергия, която не трябва да бъде оставяна не насочвана в позитивна посока. В противен случай усещането е, че има някакво течение, като на талази, което се носи бавно, незнайно в каква посока. Това течение е пагубно за всяка фирма. Имайте предвид, че това течение може да бъде свежо и целенасочено и тогава ще отведе фирмата там където тя иска да бъде, стига да бъде управлявано.

Как да управляваме течението на екипната енергия във фирмата?
Вероятно ще се съгласите, че простите неща в живота носят истини. Затова ще се опитам да го представя просто и ясно. Ключът е в екипите и тяхната мотивация. Дори и да не разполагате с най-добре обучените кадри вие можете да жънете успехи дори само от добра мотивация. Защото мотивацията е магия – това е нещо, на което никой не може да устои, това е жива енергия, която се влага в контактите с клиентите, в заданията, в работата на екипа. Мотивацията печели клиенти. Всеки екип трябва да бъде правилно и позитивно насочван и управляван. Можете да изисквате от тим лидерите си периодично разработване на разписана стратегия за развитие на техния екип (примерно на 6 месеца). Важното е всеки да се чувства значим и оценен. Когато не прави нещо добре, това трябва да му се каже навреме и по подходящ начин за да може той/тя да вземе мерки и да работи по-добре. Това е като с децата, ако искаш да е добре и да е щастливо семейството трябва да общуваш с тях, да им обръщаш внимание, да се интересуваш от тях, да работиш с тях и да се учиш от тях, същото е и с екипите.

Големината на екипа трябва да е съобразена с предмета на дейност, с обемите на работа и баланса работа-живот на отделния човек. Така ще можете да направите най-доброто за да задържите хората си по-дълго, да се развият те във вашата фирма и да носят максимум полза от своята работа в нея (и разбира се да възвърнете материалните си инвестиции в тях).

Мениджмънта на всеки екип трябва да е изключително мотивиран и трябва да се работи с него по най-добрия възможен начин. Тим лидерите са хората, които свеждат управленската линия надолу в организацията и превръщат идеите в реалност. Няма място за слабо представяне в работата с тях. Дори и най-малката де-мотивация може да ви коства дисбаланс в съответното звено, а може и в цялата фирма. Тим лидерите трябва да общуват с ръководството на фирмата/организацията, така както всеки екип със своя тим лидер. Важат същите препоръки за семейството (които споменахме по-нагоре в статията).

Разбира се има още препоръки, които могат да се дадат, но мисля че това което ви предложих до тук е схема, която ще отведе фирмата ви напред-напред и ще я направи свежа, жизнена и силна, такава, която постига успехи и се учи от неуспехите си.

Tags: , ,

2 коментара "Екипите градят (или рушат) бизнеса!"

Leave a Comment

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline