Програма по вътрешнофирмени комуникации

Подобряване на вътрешния комуникационен фон в организацията

Услугите по вътрешни комуникации на HeyPR могат да са ви особено полезни ако:

  • Усещате, че общуването и взаимодействието вътре във вашата организация може да бъде подобрено, но не знаете как.
  • В организацията ви има тлеещи конфликти и напрежения, които влошават представянето и понижават резултатите.

Ние можем да ви предложим решение и да започнем работа със засегнатите екипи. Нашият подход е опростен и се основава на човешките трудности и нужди в общуването. В HeyPR анализираме проблемите на засегнатата организация и свързаните екипи в нея и разработваме комуникационна програма за решаване на затрудненията. Програмата се ревизира най-щателно и се одобрява от мениджмънта на компанията възложител.

В процеса на изпълнение на програмата по вътрешни комуникации ние провеждаме редица срещи, в началото с висшия мениджмънт. След това започваме последователна работа с всички свързани звена от структурата. Наша основна цел е да премахнем натрупванията и пречките в общуването и да отпушим екипната енергия. Това се случва след поредица от срещи и мероприятия, в които наш екип участва. За да има добър ефект, една програма по вътрешни комуникации трябва да има пълна подкрепа от страна на висшия и среден мениджмънт в организацията. Опитът на HeyPR в проект по вътрешни комуникации в определена фирма, е много добра база за реализиране от HeyPR на отлични програми по външни комуникации за същата фирма.

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline